Μέρες μέχρι την ημερομηνία

Πόσα απομένουν πριν από την καθορισμένη ημερομηνία σε ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή χρόνια.

Υπολογίζω

Προσθήκη ή αφαίρεση ημερομηνίας

Προσθέστε ή αφαιρέστε ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή χρόνια από μια δεδομένη ημερομηνία.

Υπολογίζω