Μέρες μέχρι την ημερομηνία

Πόσα απομένουν πριν από την καθορισμένη ημερομηνία σε ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή χρόνια.

Υπολογίζω