Датаға дейінгі күндер

Көрсетілген күнге дейін күндер, апталар, айлар немесе жылдар бойынша қанша қалды.

Есептеу

Күнді қосу немесе алу

Берілген күннен күндерді, апталарды, айларды немесе жылдарды қосу немесе азайту.

Есептеу