Dage indtil dato

Hvor meget er der tilbage før den angivne dato i dage, uger, måneder eller år.

Beregn