Ημερομηνίες σχεδιαστές και ημερολόγια

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ημερολόγια και τους σχεδιαστές μας για να οργανώσετε τη ζωή σας! Δεν μένουμε ακίνητοι και προσπαθούμε να φέρουμε λίγο περισσότερη τάξη σε αυτόν τον κόσμο:

  • τα ημερολόγια αποθηκεύονται εύκολα ως έγγραφο PDF ή εκτύπωση.
  • εκτυπώστε μόνο τους απαιτούμενους μήνες
  • οριζόντια και κατακόρυφη μορφή (οριζόντιος και κατακόρυφος προσανατολισμός εγγράφου);
  • μηνιαία ημερολόγια και σχεδιαστές για κάθε ημέρα, εβδομάδα, μήνα και έτος με πεδία για καταχωρήσεις και σημειώσεις;
  • μεγέθη χαρτιού Letter, A4 ή A3.

Όλα τα αρχεία είναι δωρεάν, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για οποιονδήποτε σκοπό και να τα τοποθετήσετε στον ιστότοπό σας. Θα εκτιμούσαμε πραγματικά μια αναφορά ή έναν σύνδεσμο στο 7calendar.com!