Sanagacha kunlar

Belgilangan sanadan oldin qancha kunlar, haftalar, oylar yoki yillar qoldi.

Hisoblash

Sanani qo'shish yoki ayirish

Belgilangan sanadan kunlar, haftalar, oylar yoki yillarni qo'shish yoki ayirish.

Hisoblash