Công cụ lập kế hoạch hàng tuần có thể in được định ngày

Lên lịch các công việc hàng tháng theo tuần. Phân phối chúng một cách chính xác trong kế hoạch theo ngày và giờ. Chọn khổ giấy thích hợp cho kế hoạch hàng tuần của bạn: A4, A3, A2, A1, A0, Letter, hoặc Legal. In ở định dạng PDF hoặc PNG. Bạn có thể tải PDF lên trình tổ chức điện tử và luôn mang nó với bạn. Trang web của chúng tôi có các nhà tổ chức bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.