Petsa ng Nai-print na Lingguhang Tagaplano

Mag-iskedyul ng mga buwanang gawain ayon sa linggo. Ipamahagi ang mga ito nang wasto sa pagpaplano sa araw at oras. Piliin ang naaangkop na laki ng papel para sa iyong lingguhang tagaplano: A4, A3, A2, A1, A0, Liham, o Ligal. I-print sa PDF o PNG na format. Maaari kang mag-upload ng PDF sa elektronikong tagapag-ayos at palagi dalhin mo ito Ang aming site ay naglalaman ng mga organizer sa iba't ibang wika.