Người lập kế hoạch và lịch ngày

Cảm ơn bạn đã chọn lịch và kế hoạch của chúng tôi để tổ chức cuộc sống của bạn! Chúng tôi không đứng yên và cố gắng mang lại trật tự hơn một chút cho thế giới này:

  • lịch dễ lưu dưới dạng tài liệu PDF hoặc in;
  • chỉ in các tháng được yêu cầu;
  • lịch và kế hoạch hàng tháng cho mỗi ngày, tuần, tháng và năm với các trường cho các mục nhập và ghi chú;
  • định dạng ngang và dọc (hướng tài liệu ngang và dọc);
  • khổ giấy Letter, A4 hoặc A3.

Tất cả các tệp đều miễn phí, bạn có thể sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích nào và đặt chúng trên trang web của mình. Chúng tôi thực sự đánh giá cao việc đề cập hoặc liên kết đến 7calendar.com!