in được treo tường mẫu miễn phínằm ngang Hàng tháng người lập kế hoạch lịch Tháng 5 (Th5) 2026

Cài đặt lịch

Ngày đầu tuần

In, chỉnh sửa, vẽ NEW

Tải xuống PDF

Tải xuống PNG

PNG

Lịch tương tự

Lịch công cụ lập kế hoạch hàng tháng có thể in miễn phí

Cảm ơn bạn đã chọn lịch tổ chức của chúng tôi:

 • lưới với các ô trống lớn theo tháng;
 • hàng tháng trên một trang riêng biệt;
 • lập kế hoạch dễ dàng in từ tài liệu PDF hoặc lưu ảnh chất lượng cao thành tệp PNG để xử lý thêm trong trình chỉnh sửa đồ họa PhotoShop;
 • in từng tháng riêng biệt và kết hợp chúng trên tường thành một kế hoạch hàng quý, 3 tháng hoặc thậm chí là lịch năm;
 • mẫu bảng kế hoạch có thể được sử dụng cho lịch biểu tháng với các ghi chú;
 • định dạng ngang và dọc (hướng tài liệu ngang và dọc);
 • bảng kế hoạch hàng tháng đen trắng với các trường ghi chú và ghi chú;
 • có một tháng trước đó và tháng tiếp theo cho tháng hiện tại;
 • một ngày hàng tháng dưới dạng một bảng cho mỗi tháng với các ô để điền;
 • kích thước trang tính A3, A4 hoặc A5.

Các trường hợp sử dụng

Thích hợp cho các cuộc họp và sự kiện, như lịch bàn, lịch treo tường, lịch học cho năm học, kế hoạch kỳ nghỉ và kỳ nghỉ, kế hoạch du lịch, lịch công ty, kế hoạch văn phòng, lịch đại học, kế hoạch đại học, lịch nghỉ lễ, kế hoạch kỳ nghỉ, trình theo dõi điểm danh, lịch ca, bảng lập kế hoạch ca làm việc, lịch làm việc của nhân viên, danh sách việc cần làm của gia đình, quản lý nhiệm vụ và cuộc hẹn, bảng chấm công, để theo dõi sự vắng mặt của nhân viên, người lập kế hoạch hội thảo, hội nghị chuyên đề, hội nghị và sự kiện, lịch trình làm việc, lập kế hoạch đám cưới, để sử dụng tại nhà hoặc cơ quan, trong cuộc sống cá nhân hoặc trong các tình huống kinh doanh và để biết thêm nhiều điều nữa.

Cách in bản kế hoạch có ghi chú hoặc tải xuống tệp

Chuyển đến trang lịch có cửa sổ cho tháng mong muốn.

 • chọn khổ giấy của tháng bằng cách nhấp vào nút mong muốn;
 • trong vài giây nữa, trình lập lịch sẽ mở trong một cửa sổ mới;
 • in hình lượn từ trình duyệt của bạn bằng cách nhấn vào nút giống máy in hoặc Ctrl + P;
 • lưu tệp PDF hàng tháng bằng cách nhấn Ctrl + S