Hàng ngày - Tháng 6 2023

 in được treo tường mẫu miễn phíthẳng đứng Hàng ngày người lập kế hoạch lịch Tháng 6 (Th6) 2023

Cài đặt lịch

Hệ thống thời gian

In trên trang tính

Tải xuống PDF

Công cụ lập kế hoạch hàng tháng có thể in được

Cảm ơn bạn đã chọn nhật ký của chúng tôi:

  • in mỗi ngày trên một trang tính riêng biệt và kết hợp với nhau;
  • định dạng ngang và dọc (hướng tài liệu ngang và dọc);
  • mẫu bảng kế hoạch có thể được sử dụng cho lịch biểu hàng tháng với các ghi chú;
  • mỗi ngày trên một trang riêng biệt;
  • dễ in từ tài liệu PDF;
  • hàng tháng cho mỗi ngày với các trường ghi chú và ghi chú;
  • chỉ có thể in các tháng bắt buộc;
  • khổ giấy Letter, A4 hoặc A3.

Các biến thể của việc sử dụng nhật ký

Thích hợp làm bảng kế hoạch treo tường và máy tính để bàn, trình theo dõi chấm công, lịch có thể thay đổi, bảng lập kế hoạch ca làm việc, lịch làm việc của nhân viên, danh sách việc cần làm của gia đình, quản lý công việc và cuộc hẹn, bảng chấm công, lịch làm việc, để sử dụng ở nhà hoặc cơ quan, trong cuộc sống cá nhân hoặc trong công việc.