Огноо төлөвлөгчид ба хуанли

Бидний хуанли, төлөвлөлтийг сонгож амьдралаа зохион байгуулсанд баярлалаа! Бид зүгээр зогсоогүй бөгөөд энэ ертөнцөд арай илүү дэг журам авчрахыг хичээдэг:

  • өдөр, долоо хоног, сар, жил бүрийн сар бүрийн хуанли, төлөвлөгч; оруулга, тэмдэглэлийн талбар бүхий;
  • хуанлийг PDF баримт бичиг эсвэл хэвлэх хэлбэрээр хадгалахад хялбар байдаг;
  • зөвхөн шаардлагатай саруудыг хэвлэнэ;
  • хэвтээ ба босоо формат (хэвтээ ба хөрөг баримтын чиг баримжаа);
  • Цаасан үсэг, A4 эсвэл A3 хэмжээтэй.

Бүх файлууд үнэгүй, та тэдгээрийг ямар ч зорилгоор ашиглаж, өөрийн сайт дээр байрлуулж болно. 7calendar.com-д дурдсан эсвэл холбоос хийсэнд бид үнэхээр баяртай байна!