Εβδομαδιαίο προγραμματιστή με δυνατότητα εκτύπωσης με ημερομηνία

Προγραμματίστε μηνιαίες εργασίες ανά εβδομάδα. Κατανείμετε τα με ακρίβεια στον προγραμματισμό ανά ημέρα και ώρα. Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού για τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή σας: A4, A3, A2, A1, A0, Letter ή Legal. Εκτύπωση σε μορφή PDF ή PNG. Μπορείτε να ανεβάσετε PDF στον ηλεκτρονικό διοργανωτή και πάντα κουβαλήστε το μαζί σας. Ο ιστότοπός μας περιέχει διοργανωτές σε διάφορες γλώσσες.