Kalendáre a plánovače na 1, 2 a 4 roky

1, 2 a 4 ročné kalendáre vo formáte PDF a PNG na jednej stránke. Veľkosti stránok sú Letter, Legal, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 a A7.