Datovaný týždenný plánovač s možnosťou tlače

Naplánujte si mesačné úlohy podľa týždňa. Presne ich rozložte pri plánovaní na deň a hodinu. Vyberte si vhodnú veľkosť papiera pre svoj týždenný plánovač: A4, A3, A2, A1, A0, Letter alebo Legal. Tlač vo formáte PDF alebo PNG. PDF môžete nahrať do elektronického organizátora a vždy noste so sebou. Náš web obsahuje organizátory v rôznych jazykoch.