хэвлэх боломжтой ханын календарийн загвар үнэгүй босоо Долоо хоног бүр төлөвлөгч хуанли Могой (Мог) 2025

Календарийн тохиргоо

Долоо хоногийн эхний өдөр

Цагийн формат

Хэвлэх, засах, зурах NEW

Татаж авах PDF

Ижил төрлийн хуанли

Хугацаагаар хэвлэх боломжтой долоо хоног тутмын төлөвлөгч

Сар бүрийн ажлыг долоо хоногоор төлөвлө. Төлөвлөлтөд тэдгээрийг өдөр, цагаар зөв хуваарил. Долоо хоног тутмын төлөвлөгчдөө тохирох цаасны хэмжээг сонгоно уу: A4, A3, A2, A1, A0, Захидал, Хууль. PDF эсвэл PNG форматаар хэвлэх. Та PDF -ийг цахим зохион байгуулагч руу байнга байршуулж болно авч яваарай. Манай сайт янз бүрийн хэл дээрх зохион байгуулагчдыг агуулдаг.