Хугацаагаар хэвлэх боломжтой долоо хоног тутмын төлөвлөгч

Сар бүрийн ажлыг долоо хоногоор төлөвлө. Төлөвлөлтөд тэдгээрийг өдөр, цагаар зөв хуваарил. Долоо хоног тутмын төлөвлөгчдөө тохирох цаасны хэмжээг сонгоно уу: A4, A3, A2, A1, A0, Захидал, Хууль. PDF эсвэл PNG форматаар хэвлэх. Та PDF -ийг цахим зохион байгуулагч руу байнга байршуулж болно авч яваарай. Манай сайт янз бүрийн хэл дээрх зохион байгуулагчдыг агуулдаг.