Planifikuesi ditor i datuar për printim

Faleminderit që zgjodhët ditarin tonë:

  • lehtë për tu printuar nga dokumenti PDF;
  • çdo ditë në një faqe të veçantë;
  • modeli i planifikuesit mund të përdoret për orarin mujor me shënime;
  • çdo muaj për çdo ditë me fusha për shënime dhe shënime;
  • mund të printohen vetëm muajt e kërkuar;
  • format horizontal dhe vertikal (orientimi i dokumentit peizazh dhe portret);
  • printoni çdo ditë në një fletë të veçantë dhe kombinojini së bashku;
  • madhësia e letrës Letër, A4 ose A3.

Variantet e përdorimit të ditarit

Modeli i datuar PDF është i përshtatshëm për planet digjitale GoodNotes, Notability, ReMarkable, OneNote, Noteshelf dhe ZoomNotes. I përshtatshëm si planifikues desktopi dhe muri, përcjellës i pjesëmarrjes, kalendar i ndryshueshëm, planifikues i ndërrimit, orari i punonjësve, lista e detyrave familjare, menaxhimi i detyrave dhe takimeve, orari, orari i punës, për përdorim në shtëpi ose në punë, në jetën personale ose në biznes.