Vjetore - Nëntor 2024

 i printueshëm muri shabllon falashorizontale Vjetore kalendar Nëntor (Nën) 2024

Cilësimet e kalendarit

Dita e parë e javës

Shtyp

Ruaj dosjen PDF

Ruaj dosjen PNG

PNG

Kalendarët dhe planifikuesit për 1, 2 dhe 4 vjet

Kalendarët 1, 2 dhe 4 vjeç në formatet PDF dhe PNG në një faqe. Madhësitë e faqeve janë Letter, Legal, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 dhe A7.