Daterade planerare och kalendrar

Tack för att du valt våra kalendrar och planerare för att organisera ditt liv! Vi står inte stilla och försöker få lite mer ordning till den här världen:

  • horisontellt och vertikalt format (liggande och stående dokumentorientering);
  • skriv bara ut de nödvändiga månaderna.
  • månatliga kalendrar och planerare för varje dag, vecka, månad och år med fält för poster och anteckningar;
  • kalendrar är enkla att spara som PDF-dokument eller skriva ut;
  • pappersstorlekar Letter, A4 eller A3.

Alla filer är gratis, du kan använda dem för alla syften och placera dem på din webbplats. Vi uppskattar verkligen ett omnämnande eller en länk till 7calendar.com!