Utskrivbar daterad månadsplanerare

Tack för att du valde vår dagbok:

  • varje dag på en separat sida;
  • skriv ut varje dag på ett separat ark och slå ihop;
  • planner-mall kan användas för månatligt schema med anteckningar.
  • horisontellt och vertikalt format (liggande och stående dokumentorientering);
  • lätt att skriva ut från PDF-dokument;
  • varje månad för varje dag med fält för anteckningar och anteckningar;
  • endast de månader som krävs kan skrivas ut;
  • pappersstorlek Letter, A4 eller A3.

Varianter av att använda dagboken

Lämplig som skrivbords- och väggplanerare, närvarospårare, utbytbar kalender, skiftplanerare, medarbetarschema, familjelista, uppgifts- och möteshantering, tidtabell, arbetsschema, för användning hemma eller på jobbet, i privatlivet eller i affärer.