დასაბეჭდად დათარიღებული ყოველკვირეული დამგეგმავი

დაგეგმეთ ყოველთვიური დავალებები კვირაში. ზუსტად გაანაწილეთ ისინი დაგეგმვაში დღისა და საათის მიხედვით. შეარჩიეთ ქაღალდის შესაბამისი ზომა თქვენი ყოველკვირეული დამგეგმავისთვის: A4, A3, A2, A1, A0, წერილი, ან იურიდიული. დაბეჭდეთ PDF ან PNG ფორმატში. PDF შეგიძლიათ ატვირთოთ ელექტრონულ ორგანიზატორზე და ყოველთვის თან წაიღე ჩვენი საიტი შეიცავს ორგანიზატორებს სხვადასხვა ენაზე.