Datumi planera i kalendara

Hvala vam što ste odabrali naše kalendare i planere koji će vam organizirati život! Ne stojimo mirno i pokušavamo unijeti malo više reda u ovaj svijet:

  • horizontalni i vertikalni format (orijentacija horizontalnog i portretnog dokumenta);
  • ispisujte samo potrebne mjesece;
  • mjesečni kalendari i planeri za svaki dan, sedmicu, mjesec i godinu sa poljima za unose i bilješke;
  • kalendare je lako spremiti kao PDF dokument ili ispisati;
  • veličine papira Letter, A4 ili A3.

Sve datoteke su besplatne, možete ih koristiti u bilo koju svrhu i smjestiti na vašu web lokaciju. Zaista bismo bili zahvalni za spomen ili vezu do 7calendar.com!